Verzending van de producten

Na de bevestiging van uw bestelling zullen wij in principe overgaan tot de levering van de producten via GLS.

Het merendeel van onze pakketten zijn te groot voor te laten leveren in een Bringme of Cubee box. Gelieve dit dus niet te kiezen als leveradres. Kan u zelf het pakket niet aannemen, laat u dit best leveren in de dichts bijzijnde GLS Parcel Shop. Indien u op het moment van levering niet thuis bent of uw pakket past niet in een Bringme-, Cubee- of andere box, zijn alle kosten van bewaring, eventuele terugzending ten uwe laste.

Tecshop verzend enkel naar België en Nederland, leveringen in andere landen is niet mogelijk. Indien er via een omweg geprobeerd wordt om een verzending in te boeken naar een ander land als België of Nederland zal de bestelling geannuleerd worden, het bedrag van de bestelling zal terugbetaald worden met vermindering van de transactie- en administratiekostenkosten.

Voor sommige producten uit ons gamma is het helaas niet mogelijk om deze te verzenden naar Nederland omwille van de grote of het gewicht van het artikel. Indien er, ondanks de ingebouwde veiligheidsmaatregelen, toch dergelijke artikelen besteld zijn voor een levering in Nederland behoud Tecshop zich het recht deze bestelling (gedeeltelijk) te annuleren, het verschuldige bedrag wordt integraal teruggestort.

 

Retourneren van producten

U heeft het recht om producten te retourneren in volgende gevallen:

  • de geleverde producten zijn beschadigd (enkel Consumenten);
  • er werd een foutief product geleverd;
  • een gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde en de geleverde producten en u kiest voor de vervanging of de overeenkomst wordt ontbonden (mits naleving formaliteiten voorzien in de algemene voorwaarden);
  • u oefent uw herroepingsrecht uit (enkel Consumenten).

 

Volgende items zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

  • Op maat gemaakte producten zoals bijvoorbeeld kabel per meter
  • Volledig uitgepakte elektronica producten
  • Aangesloten elektronica producten
 

Voor het aanmelden van retouraanvraag dienen volgende termijnen gerespecteerd te worden:

  • Beschadigde producten: 24 uur
  • Foutief geleverde producten: 48 uur
  • Gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde en de geleverde producten: 48 uur
  • Herroepingsrecht (enkel Consumenten): 14 dagen

 

U dient de producten steeds in de staat waarin u deze ontvangen hebt en in de originele verpakking aan ons terug te bezorgen. Indien zou blijken dat u de producten toch gebruikt heeft of geprobeerd heeft deze te monteren of u de originele verpakking niet langer in uw bezit heeft of het product niet langer compleet is, zullen wij een waardevermindering en alle kosten verbonden aan de terugzending in rekening nemen.

 Behoudens bijzondere voorwaarden vermeld in het Aanbod, bedraagt de waardevermindering:

  • Indien u de originele verpakking geopend heeft: 10%
  • Indien u de producten geïnstalleerd/gemonteerd heeft
   • Beperkte gebruikssporen: 25%
   • Aanzienlijke gebruikssporen:50%

 

Deze waardevermindering wordt automatisch van de terugbetaling van de door ons ontvangen betaling(en) afgehouden. Het restbedrag wordt u onverwijld overgeschreven naar de bankrekening waarvan de betaling door u uitgevoerd werd. Nadat u een beschadiging, de foute levering of gebrek aan overeenstemming aan ons gemeld hebt en door ons aanvaard werd of nadat u uw herroepingsrecht uitgeoefend heeft, dient u de producten binnen een termijn van 14 dagen aan ons te verzenden.

Na de ontvangst van de producten door ons, zullen wij binnen de 5 werkdagen ofwel een nieuw/het juiste product aan u toesturen ofwel het door u betaalde bedrag (al dan niet verminderd met de waardevermindering zoals hoger uiteengezet) terugbetalen. Indien wij het juiste product niet op voorraad hebben, geldt de termijn van 5 werkdagen niet. In voorkomend geval zullen wij u de voorziene leveringstermijn meedelen.

Een retour moet steeds aangevraagd worden via het retourformulier, deze wordt u ingevuld terug gestuurd ter goedkeuring.
Het retourformulier dient ons correct aangeleverd te worden, dit bijvoorbeeld door een ingevulde pdf, scan of per post. Foto's van retourformulieren worden niet aanvaard.
Producten die teruggezonden worden moeten steeds vergezeld zijn van dit formulier, retouren zonder dit formulier worden niet aanvaard en teruggezonden.

De klant staat zelf in voor de kosten van het terugsturen van retourzendingen, ook is de klant verantwoordelijk voor dit pakket
Verpak de goederen dus correct om schade te vermijden, indien toch schade optreed kan tecshop hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.